| Nieuws       

 

 

 

UpdateCoronamaatregelen                

 

Ontwikkelingen d.d. 1 juli 

Momenteel zijn er geen besmettingen binnen onze organisatie.  

Herstart activiteiten
De activiteiten worden verder opgestart. Op zich mag alles weer, wel dient de 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden te worden. Dus er mag weer worden gezongen, de biljarters zijn weer welkom, cliënten uit de wijk mogen weer deelnemen aan activiteiten/maaltijd, cliënten intramuraal en aanleun mogen weer door elkaar lopen. Dit houdt ook in dat de brug van de Potskamp naar Scholtenhof en de ingang van Beatrix naar Gelderman weer open gaat.
Om de 1,5 meter te waarborgen, mogen er niet meer dan 30 mensen in de zaal zijn.

Cliënten dagbesteding
Cliënten dagbesteding mogen weer via de hoofdingang naar binnen. 

Uniformjasjes
Vrijwilligers hoeven deze niet meer aan. Medewerkers mogen ook zonder uniformjasje werken, mochten zij dat willen. Dus naar eigen inzicht.

Afleveren pakketten
Dit mag weer bij de receptie.

Registratie bezoek
Dit is niet meer nodig.

Externen
De afspraak was dat er per medewerker maximaal 2 externen mochten komen, deze afspraak is vervallen. Hier zit geen maximum meer aan. 

Ontwikkelingen d.d. 17 juni 
Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof onder de cliënten geen besmettingen. Ook binnen de Thuiszorg zijn geen besmettingen. 

Mondneusmasker
Medewerkers in Mariahof en Scholtenhof hoeven niet de hele dag meer een mondneusmasker te dragen in de locaties, alleen bij intensieve zorg/ADL-zorg. 

Bezoekers in beide locaties dienen nog wel een mondneusmasker te dragen.

Ook medewerkers van de Thuiszorg blijven nog een mondneusmasker dragen, omdat we niet weten wat de vaccinatiegraad onder thuiszorgcliënten is. We wachten hier op het advies van de overheid.

Cliënten die in het buitenland op vakantie zijn geweest
Als een cliënt in het buitenland op vakantie is geweest naar een land met code oranje, dient de cliënt in quarantaine te gaan en op dag 5 een test te doen (net als iedereen). De zorgmedewerkers dienen in deze periode volledig beschermd bij deze cliënt naar binnen te gaan om zorg te verlenen, totdat de test negatief is.  

d.d. 8 juni 
Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof onder de cliënten geen besmettingen. Ook binnen de Thuiszorg zijn er geen besmettingen.

Bezoekersregeling
De bezoekersregeling is versoepeld. Cliënten mogen maximaal 4 bezoekers ontvangen. Maximaal 2 bezoekers mogen op het appartement worden ontvangen, omdat zo de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Krijgt de cliënt 3 of 4 bezoekers, kan de cliënt met bezoek naar de recreatiezaal. 

d.d. 29 april 2021
Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof als Thuiszorg onder de cliënten geen besmettingen.  

Uitbreiden activiteiten 
Per 10 mei gaat fase 2 in, dit is het verder opstarten van activiteiten. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen. 

Externen
Medewerkers mogen 2 externen op 1 dag op bezoek hebben. Dit geldt ook voor clientadviseurs, zij mogen 2 mensen tegelijk rondleiden (alleen nog niet in de huiskamers). Hierbij dient de 1.5 meter afstand in acht genomen te worden en een mondkapje gedragen te worden. 

Kappers
Bij de kappers mogen ook weer cliënten uit de wijk komen, mits zij gevaccineerd zijn of een negatieve sneltest kunnen overhandigen. De kapper houdt deze klanten gescheiden van de cliënten intramuraal en aanleun. 

Bezoektijden
De bewoners van Scholtenhof en Mariahof mogen 2 bezoekers tegelijkertijd op 1 bezoekmoment per dag ontvangen.

Onze bewoners mogen weer knuffelen! Weliswaar onder strikte voorwaarden: alleen binnen het eigen appartement met een familielid dat gevaccineerd is mag het mondkapje af. Het voelt raar en onwennig om dit aan te kondigen, terwijl aan de andere kant het aantal corona-besmettingen landelijk nog steeds toeneemt en de ziekenhuis-IC’s vol liggen. Een heel dubbel gevoel, dus, maar we klagen niet. 

dd. 11 maart 2021 
Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof als in de Thuiszorg onder de cliënten geen besmettingen. Ook zijn er geen besmettingen onder medewerkers.

Versoepeling bezoekersregeling
Maandag, dd. 8 maart, is tijdens de persconferentie een verdere versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen afgekondigd. Dit betekent dat vanaf donderdag 11 maart de bewoners van Scholtenhof en Mariahof 2 bezoekers tegelijkertijd op 1 bezoekmoment per dag mogen ontvangen. 

dd. 2 maart 2021 
Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof onder de cliënten geen besmettingen. In de Thuiszorg zijn nog enkele besmettingen onder cliënten. En er zijn geen besmettingen onder medewerkers.

Bezoekregeling
We zijn blij dat we kunnen melden dat elke bewoner van Scholtenhof en Mariahof met ingang van woensdag 3 maart weer 1 bezoeker per dag mag ontvangen.

2e vaccinatieronde
Dinsdag (23 februari) zijn de cliënten in Scholtenhof en Mariahof voor de tweede keer gevaccineerd, dit is goed verlopen. 

Er zijn een aantal cliënten en medewerkers die deze week een eerste vaccinatie hebben gehad in Scholtenhof/Mariahof. Zij ontvangen de 2e vaccinatie in week 13 (week van 29 maart). Desbetreffende medewerkers/cliënten krijgen tzt nadere informatie. 

Vaccinatie medewerkers Thuiszorg en Dagbesteding
Medewerkers Thuiszorg en Dagbesteding kunnen bellen om een afspraak voor het vaccineren te maken. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Kapper/pedicure/schoonheidsspecialiste/mondhygiënist
Conform landelijk beleid mogen vanaf woensdag 3 maart ook in Scholtenhof en Mariahof de kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste en mondhygiënist weer komen om hun werkzaamheden uit te voeren. Zij zullen hierbij wel diverse maatregelen in acht nemen, zoals het niet door elkaar behandelen van cliënten intramuraal  en cliënten uit de aanleunwoningen. Cliënten uit de wijk mogen nog niet komen.

dd. 21 januari 2021
Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof onder de cliënten geen besmettingen. In de Thuiszorg zijn er deze week geen nieuwe positief geteste cliënten bijgekomen. Er zijn momenteel ook geen besmettingen onder medewerkers. 
We zijn hier natuurlijk erg blij mee en hopen dat we dit met elkaar zo kunnen houden, echter de opmars van o.a. de Britse variant van het Coronavirus baart ons grote zorgen. 

Aangescherpte bezoekregeling
De Britse variant, die inmiddels ook in Twente is geconstateerd, is veel besmettelijker dan de reguliere variant. Het zou jammer zijn als we, nu we net met vaccineren starten, het coronavirus nog in de gebouwen zouden krijgen. De verwachting is dat eind februari de cliënten en veel medewerkers gevaccineerd en dus beschermd zijn.

De nieuwe bezoekersregeling is afgestemd op het landelijke beleid dat er nog maar 1 bezoeker per dag bij de cliënt mag komen. Aanvullend hebben we als ZFO, in nauwe afstemming met onze regionale VVT-collega’s, ervoor gekozen om de regeling nog verder aan te scherpen door bezoek om de dag toe te staan. In ieder geval tot en met 9 februari mag elke cliënt op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag 1 bezoeker ontvangen. In bijzondere situaties wordt er in overleg maatwerk geleverd. Het mee naar huis nemen van onze cliënten wordt ten sterkste afgeraden. 

Omdat we niet willen dat onze cliënten vereenzamen krijgen alle teams voor de duur van deze aangescherpte bezoekersregeling extra uren per week, die ingezet kunnen worden voor welzijnsactiviteiten op de dagen dat er geen bezoek mag komen. 

We vinden het heel vervelend dat we deze extra maatregelen moeten nemen in het kader van de veiligheid van onze cliënten. We hopen op uw begrip.

dd. 24 december 2020
- Momenteel zijn er zowel in Scholtenhof als Mariahof onder de cliënten geen besmettingen. 
- Er zijn enkele positieve cliënten in de thuiszorg. 
- Tevens zijn er regelmatig enkele medewerkers die positief zijn getest op het coronavirus. 

Bezoekregeling tijdens de feestdagen 
Er zijn strengere maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. Maatregelen die wederom een beroep doen op ons allemaal en die bovendien gevolgen hebben voor onze bezoekregeling. Voor de duidelijkheid hebben wij onze maatregelen hieronder nog eens op een rijtje gezet. 

Maximaal 2 bezoekers per dag 
Het kabinet heeft besloten dat iedereen voorlopig thuis maximaal 2 personen per dag op bezoek mag ontvangen. Deze maatregel geldt voor ons allemaal, dus ook voor iedereen die bij ons woont. We doen een dringend beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om hier gehoor aan te geven en vertrouwen erop dat u zich aan dit maximum van 2 bezoekers per dag houdt. 

Daarnaast gelden net zoals nu de volgende afspraken: 
- Het bezoek registreert zichzelf bij de ingang; 
- Bezoek is niet toegestaan in het restaurant of in de huiskamers; 
- Bezoekers dienen altijd een mondkapje te dragen op onze locaties en nemen deze zelf mee. 

Ook tijdens de kerstdagen hanteren wij een maximum aantal van 2 bezoekers per dag. Spijtig genoeg hebben wij dit besluit moeten nemen, omdat wij de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen bij 3 bezoekers. 

Ophalen van cliënten tijdens de feestdagen 
Hoewel wij in de huidige situatie families dringend verzoeken onze cliënten niet op te halen voor een familiebezoek, kunnen we dit natuurlijk niet verbieden. Wel willen we u met klem verzoeken in een dergelijk geval ook thuis de geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat er extra risico is op besmetting. 

Vaccineren 
De ouderenzorg is als eerste aan de beurt om gevaccineerd te mogen worden. Ook als ZFO zijn we druk bezig met het voorbereidingen hierop. Hoewel vaccinatie uiteraard een persoonlijke en vrijwillige keuze is, hopen we dat een ieder er voor gaat kiezen om zich te laten vaccineren zodat we het virus kunnen uitbannen en ook op dit gebied er voor elkaar zijn. 

Wij hopen dat u, ondanks corona en de maatregelen die dit met zich meeneemt, fijne kerstdagen zult hebben en wensen u vast alle goeds voor 2021. 

Met vriendelijke groet, 
Renate Bergman 
Directeur Bestuurder 

dd. 30 oktober 2020

Binnen de locaties zijn momenteel een klein aantal positief geteste cliënten, zij verblijven in kamer-isolatie. Daarnaast zijn er af en toe ook positief geteste medewerkers. 

Indien een medewerker positief is getest en uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat er verder geen maatregelen genomen hoeven te worden anders dan dat we al doen, namelijk het goed in de gaten houden van de cliënten, dan wordt daar verder niet extra over gecommuniceerd. Alle maatregelen zijn dan immers al in werking. 

dd. 15 oktober 2020

Vanwege het aantal besmettingen binnen ZFO en de landelijke maatregelen (persconferentie van afgelopen dinsdag) zijn een aantal nieuwe besluiten genomen. 

Het doel is om contact tussen cliënten van verschillende afdelingen tot een minimum te beperken om besmettingen tussen afdelingen te voorkomen. Daarom willen we cliënten zoveel mogelijk op de afdelingen houden. 

Deze maatregelen gelden zolang de landelijke maatregelen gelden en/of daarnaast afhankelijk van de situatie in onze locaties.

Bezoekregeling
Bij cliënten in Scholtenhof en Mariahof mogen nog maximaal 1 keer per dag 2 bezoekers tegelijkertijd komen. Bezoekers komen alleen bij de cliënten in het appartement en dragen een mondneusmasker.
Voor bezoek op de besmette afdeling verandert er niets; per cliënt zijn er 2 vaste personen die op bezoek mogen komen, doch 1 persoon per dag.     

Activiteiten
Activiteiten mogen op de afdelingen plaatsvinden, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Er vinden geen activiteiten meer plaats in de recreatiezaal.   

Recreatiezaal
Het gezamenlijke eten blijft in de recreatiezaal plaatsvinden. Ook cliënten van de aanleunwoningen blijven in de zaal eten. Zij maken gebruik van een aparte ingang en komen niet in contact met cliënten intramuraal. Het koffiedrinken in de zaal, voor zowel cliënten intramuraal als van de aanleunwoningen, is gestopt. 

 

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier in
of bel
| 0541-513433