Een compliment motiveert ons in de uitvoering van ons werk. Een klacht grijpen wij aan als leerpunt om onszelf en de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Het liefst horen wij een compliment of klacht rechtstreeks en persoonlijk van u. U kunt daarvoor zelf de betrokkene benaderen. Meer informatie vindt u in het Klachtenreglement

Cliëntenvertrouwenspersonen

De taken van de cliëntvertrouwenspersoon zijn belegd bij onze twee cliëntadviseurs, te weten Karin Evering en Gerda Bisperink. Zij zijn aanspreekpunt voor cliënten of naasten die een vertrouwelijke vraag hebben. 

Een klacht kunt u natuurlijk ook bespreken met uw verantwoordelijk verzorgende, verpleegkundige of met de leidinggevende.
Bent u niet tevreden met het antwoord of u wilt in vertrouwen uw ontevredenheid of klacht bespreken, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Marja de Jong is onze externe klachtenfunctionaris. Zij is in dienst bij Zorgbelang Overijssel. Hiermee wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd. 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw klacht. Zij probeert, indien u dat wenst, te bemiddelen. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kunt u de klacht indienen bij de directeur bestuurder. De klachtenfunctionaris kan u hierin eventueel adviseren en begeleiden.  

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris:
Adviespunt Zorgbelang Overijssel
Telefoon: 074- 291 35 97.
Of u stuurt een e-mailbericht met het verzoek om contact met u op te nemen via adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl 

Betreft het een BOPZ-klacht dat kan een officiële klacht worden ingediend bij de Regionale BOPZ-klachtencommissie.

Bereikbaarheid Regionale klachtencommissieSecretariaat Regionale Klachtencommissie Twente
Telefoon: 088-4304001
Of u stuurt een e-mailbericht naar:
secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Zorgfederatie Oldenzaal is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg.
Bij deze commissie kunt u terecht voor vragen en advies.

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433