Een compliment motiveert ons in de uitvoering van ons werk. Een klacht grijpen wij aan als leerpunt om onszelf en de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Het liefst horen wij een compliment of klacht rechtstreeks en persoonlijk van u. U kunt daarvoor zelf de betrokkene benaderen. Meer informatie vindt u in het klachtenreglement

Cliëntenvertrouwenspersoon

Een klacht kunt u bespreken met uw verantwoordelijk verzorgende, verpleegkundige of met de leidinggevende. Bent u niet tevreden met het antwoord of u wilt in vertrouwen uw ontevredenheid of klacht bespreken, dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en luistert naar uw klacht. Hij probeert, indien u dat wenst, te bemiddelen. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hier eventueel in adviseren en begeleiden. 

Wij hebben twee vertrouwenspersonen: Hans Kerkhof en Herman Smit. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het directiesecretariaat of de receptie.

Klachtencommissie

De klachtencommissie van Zorgfederatie Oldenzaal bestaat uit drie onafhankelijke leden. De commissie bepaalt of de klacht in behandeling wordt genomen en onderzoekt of uw klacht gegrond is. Voor klachten gerelateerd aan de Wet BOPZ zijn wij aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie. U kunt ook gebruik maken van het
e-mailadres:
 klachtencommissie@zorgfederatieoldenzaal.nl

Samenstelling klachtencommissie:

Dhr. Schunselaar

voorzitter

Mw. Pluimers


Mw. PolmanGeschillencommissie

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Zorgfederatie Oldenzaal is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg.
Bij deze commissie kunt u terecht voor vragen en advies.

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433