Blij en trots na inspectiebezoek


Blij en trots na inspectiebezoek


Inspectiebezoek Scholtenhof: hoogste score!

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht op 28 maart 2018 een onaangekondigd bezoek aan Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Scholtenhof in Oldenzaal. 

De inspectie bezocht locatie Scholtenhof om een beeld te krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening met als doel te beoordelen of Scholtenhof voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Daarnaast werd getoetst of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 

Blij en trots

Scholtenhof scoorde op bijna alle onderdelen de hoogst mogelijke score: de locatie/afdeling voldoet aan de norm. Wij zijn daar erg blij mee en heel erg trots. De resultaten van alle inspanningen de afgelopen jaren zijn met deze score beloond. Complimenten aan alle medewerkers en vrijwilligers!

Conclusies uit het rapport:

Wat gaat goed 
Cliënten in Scholtenhof kunnen rekenen op persoonsgerichte, warme zorg. Zorgverleners kennen de cliënten en stellen hun wensen en verlangens centraal. Cliënten kunnen ook rekenen op voldoende en deskundige zorgverleners. De samenwerking binnen de teams en tussen de betrokken disciplines is goed. Scholtenhof brengt de visie en missie in praktijk en betrekt hier interne en externe betrokkenen bij. Het Organisatie Ontwikkel Team (OOT) bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en stimuleert een cultuur van leren en verbeteren. De verpleegkundigen hebben daarbij een belangrijke rol. 

Aandachtspunten 
Er zijn een paar aandachtspunten genoemd waaraan Scholtenhof meer aandacht kan geven, zoals de vraag of alle informatie die van belang is in het ECD staat en het al of niet stimuleren en ondersteunen bij de eigen regie van de cliënt. 

Conclusie bezoek 

Scholtenhof heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kennis en kunde van de medewerkers en het in praktijk brengen van persoonsgerichte zorg. De resultaten zijn zichtbaar. Scholtenhof voldoet (grotendeels) aan alle getoetste normen. De inspectie heeft daarom vertrouwen in het OOT en de kracht van Scholtenhof.

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433