| Over ons

 

 

 

 

 

| Over ons

Kwaliteit van leven zoals ú dat beleeft. U bent de regisseur, wij zorgen voor invulling van het script. Dat is ons uitgangspunt. Kwaliteit van leven is veelomvattend en meer dan alleen goede zorg.

Wij bieden u persoonsgerichte zorg, afgestemd op uw behoeften, met ruimte voor welbevinden, comfort en veiligheid.

Wij werken graag samen met u aan uw woon- en leefplezier, uw welbevinden en maken hiervoor gebruik van de visie van Machteld Huber: ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’
Wij ondersteunen in dit vermogen. Wij gaan ervan uit dat mensen het vermogen hebben om zich aan te passen en regie te voeren. Soms is dit moeilijk, zoals bij dementie. We gaan er dan vanuit dat betrokkenen samen met de kennis van medewerkers een belangrijke ondersteunende factor zijn, aanvullend op hetgeen iemand zelf kan.

Onze deskundige medewerkers staan open voor elke vraag, met vakmanschap en in verbinding met u. Zij zijn expert en coach om u als cliënt (naar vermogen) regisseur en deskundige in uw eigen welbevinden te laten zijn, zo mogelijk in samenwerking met belangrijke personen om u heen. Wij zijn daarin ondernemend en lerend.

#SamenTegenAgressieInDeZorg

Huiselijk geweld, zowel verbaal als fysiek komt helaas steeds vaker voor, ook binnen de zorg en ook tegen medewerkers. Bewustwording van gedrag is daarom belangrijk.  Vanuit onze verantwoordelijkheid samen te werken aan kwaliteit van woon- en leefplezier hebben wij ook de verantwoordelijkheid actie te ondernemen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld. Wij hebben een Meldcode, zijn aangesloten bij Veilg Thuis Twente en steunen de campagne #SamenTegenAgressieInDeZorg 

Samen leven, samen leren en verbeteren

Wij willen graag weten of uw maatstaf voor kwaliteit overeenkomt met de werkelijkheid. Tegelijkertijd toetsen wij onszelf, als medewerkers en organisatie, of wij aan uw kwaliteitseisen voldoen. En ook aan kwaliteitseisen die wij met externe partijen afspreken. Dit alles vanuit het oogpunt ‘samen leven, samen leren en verbeteren’.

Meer over kwaliteit en wat wij doen om kwaliteit te toetsen en te verbeteren leest u bij Kwaliteit.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433