| Onze zorg

 

 

 

 

 

| Onze zorg

Als geen ander begrijpen we dat u het liefst thuis blijft wonen. Uw eigen huis is een plek vol herinneringen, uw woonomgeving is dierbaar en vertrouwd.

We vinden het belangrijk dat u deel kunt blijven nemen aan het leven van alledag en de dingen kunt blijven doen die u plezier en voldoening
geven. Daarom willen we u ondersteunen bij een betekenisvolle
invulling van de kwaliteit van leven zoals u die ervaart en wenst.
Uiteraard beslist u zelf wat u nodig heeft en wat bij u past.

Wijkverpleegkundige

We bieden persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding door kleine, hechte wijkteams en gaan graag met u in gesprek om u te leren kennen. Een wijkverpleegkundige uit het wijkteam van uw buurt komt bij u thuis om uw zorg- en/of begeleidingsvraag in kaart te brengen. Dit in nauw overleg met u en uw eventuele mantelzorger(s).

Wij staan permanent in verbinding met huisartsen, behandelaars en welzijnsorganisaties. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op situaties en hebben we vrijwel direct een antwoord op uw vragen. Ook weten wij de weg als het gaat om bijvoorbeeld personenalarmering, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, aanpassingen voor uw huis en andere voorzieningen die u helpen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Mantelzorg

Mantelzorg en professionele thuiszorg zijn nauw met elkaar verbonden. Voordat onze professionele zorg wordt ingezet, wordt de zorg thuis vaak al verleend door mantelzorgers, bijvoorbeeld de partner, naaste familie, vrienden of buren. Samen stemmen we de nodige zorg af en zoeken de juiste balans. Ieder vanuit zijn eigen rol, deskundigheid en ervaring en zorgen ervoor dat u zo gewoon mogelijk mee kunt blijven doen aan het leven van alledag en aan die dingen waaraan u plezier en voldoening ontleent.

Indicatie

Voor zorg bij u thuis heeft u een indicatie nodig. Deze verzorgen wij graag voor u. Dit kan een indicatie zijn zonder verblijf of in de vorm van een Modulair pakket thuis (mpt) of Volledig pakket thuis (vpt).

Het ‘modulair pakket thuis’ is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg. Hiermee krijgt u uw Wlz-zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling. 

Het ‘volledig pakket thuis’ is ook een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij een vpt blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg.  

De verpleegkundige van het team in uw wijk helpt u bij het bepalen van de juiste zorg. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken. 

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433