Wachtlijst


Wachtlijst


Cliëntadvies


Wachtlijst


Verblijf in Scholtenhof en Mariahof

Met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kunt u in aanmerking komen voor (tijdelijk) verblijf in Mariahof of Scholtenhof. Deze indicatie kunt u zelf aanvragen via www.ciz.nl of bellen naar 088 - 7891000.
U kunt voor advies ook terecht bij onze cliëntadviseurs.

Als u Zorgfederatie Oldenzaal als uw voorkeur zorgaanbieder heeft aangegeven bij de aanvraag WLZzorg, wordt u door het CIZ aangemeld bij ons. Meestal is er een wachtlijst. Wij kunnen de periode voordat u bij ons komt wonen overbruggen met zorg in uw huidige (thuis)situatie. Zorg die u wenst of nodig heeft. De cliëntadviseur zal u hiervoor benaderen of u kunt zelf contact opnemen met hen.

Onze wachtlijst geeft een gemiddelde tijdsduur weer, het is een momentopname. De wachtlijst wordt regelmatig geactualiseerd.
Aan de lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Wachttijd Scholtenhof

  • Wachttijd per 1 juni 2020:  3 - 6 maanden (indicatie ZZP 5)
  • Wachttijd per 1 juni 2020:  6 - 9 maanden (indicatie ZZP 4 of 6)

Wachttijd Mariahof

  • Wachttijd per 1 juni 2020:  3 - 6 maanden (indicatie ZZP 5)
  • Wachttijd per 1 juni 2020:  6 - 9 maanden (indicatie ZZP 4 of 6)

Wachttijd aanleunwoningen

  • Wachttijd per 1 oktober 2019:  3 - 18 maanden.

De wachttijd voor de in- en aanleunwoningen is mede afhankelijk van de soort woning en specifieke wensen van de wachtenden. 

Heeft u vragen over bovengenoemde wachttijden?
De cliëntadviseurs, Gerda Bisperink of Karin Evering
staan u graag te woord!  U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken of een bericht sturen naar clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

Wachttijd Thuiszorg

  • Er is geen wachttijd voor zorg bij u aan huis.

U heeft wel een indicatie voor thuiszorg nodig. Deze verzorgen wij graag voor u. De verpleegkundige van het team in uw wijk inventariseert graag samen met u uw zorgbehoefte en indiceert de noodzakelijke zorg. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken.

      

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433