Wachtlijst

 

Wachtlijst

 

Cliëntadvies

 

Wachtlijst

 

Verblijf in Scholtenhof en Mariahof

Met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kunt u in aanmerking komen voor (tijdelijk) verblijf in Mariahof of Scholtenhof. Deze indicatie kunt u zelf aanvragen via www.ciz.nl of bellen naar 088 - 7891000.
U kunt voor advies ook terecht bij onze cliëntadviseurs.

Als u Zorgfederatie Oldenzaal als uw voorkeur zorgaanbieder heeft aangegeven bij de aanvraag WLZzorg, wordt u door het CIZ aangemeld bij ons. Meestal is er een wachtlijst. Wij kunnen de periode voordat u bij ons komt wonen overbruggen met zorg in uw huidige (thuis)situatie. Zorg die u wenst of nodig heeft. De cliëntadviseur zal u hiervoor benaderen of u kunt zelf contact opnemen met hen.

Onze wachtlijst geeft een gemiddelde tijdsduur weer, het is een momentopname. De wachtlijst wordt regelmatig geactualiseerd.
Aan de lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderstaand de wachtlijst per 1 juli 2024:

Wachttijd Scholtenhof

  • 0 - 3 maanden (indicatie ZZP 5)
  • 9 - 12 maanden (indicatie ZZP 6)

Wachttijd Mariahof

  • 0 - 3 maanden (indicatie ZZP 5)
  • 6 - 9 maanden (indicatie ZZP 6)

Toevoeging:
Als u zich aanmeldt met een WLZ indicatie ZZP4, kunt u aan de wachtlijst worden toegevoegd met de volgende afspraak: 

  • Een daadwerkelijke verhuizing kan plaatsvinden als de indicatie ZZP4 is opgehoogd naar een ZZP5 of ZZP6. 
  • Uitzondering hierop zijn echtparen. Als 1 van beide een WLZ indicatie ZZP4 heeft en de ander een WLZ indicatie ZZP5 of hoger dan mag de partner met WLZ ZZP4 komen wonen in hetzelfde appartement.
  • Voor cliënten die momenteel op de wachtlijst staan met een indicatie WLZ ZZP4 wordt door clientadviseurs vanuit maatwerk in afstemming met cliënt/mantelzorg een ‘plan’ gemaakt. 

Wachttijd aanleunwoningen Beatrix

  • 3 - 18 maanden.

Toevoeging:
De wachttijd voor de aanleunwoningen is mede afhankelijk van de soort woning en specifieke wensen van de wachtenden. 

Wachttijd Thuiszorg

  • Er is geen wachttijd voor zorg bij u aan huis.

Toevoeging:
U heeft wel een indicatie voor thuiszorg nodig. Deze verzorgen wij graag voor u. De verpleegkundige van het team in uw wijk inventariseert graag samen met u uw zorgbehoefte en indiceert de noodzakelijke zorg. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken.

Heeft u vragen over bovengenoemde wachttijden?
De cliëntadviseurs, Karin Evering, Olga Terhalle of Arend Teunissen staan u graag te woord. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken of een bericht sturen naar clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

      

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433