| Onze zorg

 

 

 

 

 

| Onze zorg

Ook al kunt u nog heel veel zelf, soms heeft u (plotseling) extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na verblijf in het ziekenhuis. Als u tijdelijk niet in staat bent zelfstandig te wonen kunt bij ons terecht. Het is de bedoeling dat u na dit tijdelijke verblijf weer terugkeert naar uw eigen woning. Wij bieden verschillende vormen van tijdelijk verblijf. Voor elke vorm gelden andere (wettelijke) regels en afspraken.

Eerstelijns Verblijf

Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen en het is noodzakelijk dat u tijdelijk elders woont met zorg en begeleiding, dan kunt u gebruik maken van deze vorm van verblijf. De eerste stap die u zet is uw huisarts inschakelen voor een indicatie. Is het wenselijk dat u vanuit het ziekenhuis naar ons toekomt, dan heeft uw medisch specialist hierin een rol. Uw eerstelijns verblijf bij ons omvat huisvesting in een geschikt appartement en daaraan gerelateerde kosten, de zorg en begeleiding die u nodig heeft en voorzieningen zoals maaltijden, linnengoed en alarmering.

Logeeropvang Wlz

U kunt tijdelijk bij ons verblijven om uw vaste mantelzorger te ontlasten. Dit geeft uw mantelzorger een adempauze om tot rust te komen of met een korte vakantie te gaan. Dit is mogelijk met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg, in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Logeeropvang bij ons omvat huisvesting in een geschikt appartement en daaraan gerelateerde kosten, samenhangende zorg en voorzieningen zoals maaltijden, linnengoed en alarmering.

Kortdurend verblijf Wmo

U kunt ook tijdelijk bij ons verblijven op basis van een indicatie Kortdurend Verblijf van de gemeente. Dit valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook deze mogelijkheid heeft als doel mantelzorgers, gebruikelijke verzorgers en/of gezinsleden te ontlasten. Hiermee wordt gestimuleerd dat u zo lang mogelijk zelfstandig of thuis kan blijven wonen.

Logeeropvang op particuliere basis

Deze logeeropvang geeft uw vaste mantelzorger de mogelijkheid de zorg tijdelijk aan een ander over te dragen. Daarnaast is het ook mogelijk om uw familie of vrienden bij ons te laten logeren. Er is geen indicatie nodig. Verblijfs- en/of zorgkosten worden betaald op basis van een vastgesteld tarief en/of arrangement, zoals u ziet in de lijst verstrekkingen en voorzieningen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cliëntadviseurs. Karin Evering, Olga Terhalle en Arend Teunissen staan u graag te woord! U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken of een bericht sturen naar clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433