Missie

Wij hebben een missie.
Onze missie is verwoord in de Meerjarenambitie 2021 - 2025 getiteld 'Samen verder bouwen aan leef- en werkplezier' en gevisualiseerd in deze praatplaat en dit filmpje.
De missie is onze kerntaak en verteld waar we voor staan en waar we voor gaan en luidt als volgt.

Samen met mantelzorgers en vrijwilligers richten wij ons op leefplezier voor u als oudere, zodat u merkbaar kunt blijven genieten van het leven, ook bij veranderingen in uw gezondheid of in uw woon- of leefsituatie. Betekenisvol bijdragen aan uw leefplezier betekent voor ons werkplezier en evenzo belangrijk: waardering. Waar nodig werken we samen met partners. We kijken naar wat er wel kan in zorg, welzijn en wonen zodat u zich gezien, comfortabel en veilig voelt. Wij ondersteunen u bij het houden van balans en regie.

Visie

'Kennen' is voor ons cruciaal om onze kerntaak en ambities te realiseren. Onze visie omvat dan ook de volgende gezichtspunten:

  • We kennen onze cliënten
  • We kennen onze mantelzorgers
  • We kennen onze medewerkers
  • We kennen onze vrijwilligers
  • We kennen ons vak
  • We kennen onze organisatie
  • We zijn zichtbaar in de wijk en werken samen

Kernwaarden

OPEN, VAKMANSCHAP, VERBINDING

Wij hechten er veel  waarde aan dat u onze kernwaarden herkend. Bijvoorbeeld in onze houding, begroeting en tijdens een gesprek met u. Maar ook in de uitstraling en inrichting van de locaties en hoe wij onderling met elkaar omgaan. Wilt u meer weten over de kernwaarden? De afbeelding leidt u verder.   

Geschiedenis

De geschiedenis van Zorgfederatie Oldenzaal gaat ver terug en heeft een katholieke en protestantse grondslag. 

Mariahof

Al in de oorlogswinter van 1944-1945 opperde het toenmalig bestuur van de bouwvereniging St. Joseph het idee een bejaardentehuis te bouwen. In 1950 werd het voornemen om, ‘achterop’ het ziekenhuisterrein de stichting van een tehuis voor ouden van dagen en ‘aflopende’ gezinnen te bouwen, omgezet in daden. In 1957 was de bouw in volle gang en op 6 mei 1958 betrokken de eerste bewoners Mariahof. Over de naam werd niet getwist. Die was van begin af aan al duidelijk. In de jaren zeventig bleek dat de 32 ‘huisjes’ en 48 kamers niet voldoende waren, maar ook dat Mariahof niet voldeed aan eisen. Met de aankoop van een extra stuk grond werd een geheel nieuw complex gebouwd, het huidige mooie woonzorgcentrum aan de Beatrixstraat.

Scholtenhof

De Stichting Hervormd Rusthuis Scholtenhof presenteerde in 1952 plannen voor een rusthuis voor ouderen aan de Fonteinstraat in Oldenzaal. Grondlegger hiervoor waren dominee G.L. Bouwman en diacones en wijkzuster Eeke Postma. Op 12 juli 1961 werd de eerste steen gelegd van een ‘rusthuis’ voor 74 personen en 14 aanleunwoningen. In de loop der jaren werden aan het gebouw een recreatiezaal en meerdere flatwoningen toegevoegd en ontstond het huidige woonzorgcomplex.

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

In 1992 werd tussen beide locaties samenwerking gezocht. Dit werd in 1997 bekrachtigd in de vorm van Stichting Zorgfederatie Oldenzaal. In de jaren erna is het verlenen van zorg en ondersteuning uitgebreid buiten de muren van beide locaties. De ent thuiszorg ontstond en is inmiddels uitgegroeid naar een flinke tak van de organisatie met meerdere wijkteams.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433