Onze visie bestaat uit vier elementen: Kernwaarden, Doel, Doelgroepen en Kernkwaliteiten

Kernwaarden

OPEN, VAKMANSCHAP, VERBINDING

Wij hechten er veel  waarde aan dat u onze kernwaarden herkend. Bijvoorbeeld in onze houding, begroeting en tijdens een gesprek met u. Maar ook in de uitstraling en inrichting van de locaties en hoe wij onderling met elkaar omgaan. Wilt u meer weten over de kernwaarden? De afbeelding leidt u verder.   

Doel, essentie en kernkwaliteiten

Voor Zorgfederatie Oldenzaal staat de relatie tussen medewerker, cliënt en informele zorg centraal. Wij dragen bij aan kwaliteit van leven door op het juiste moment te luisteren en te kijken, door passende zorg en diensten te bieden. We ondersteunen mensen in hun identiteit en welzijn. De essentie is samengevat in een aantal kernwoorden:

  • Eigen regie
  • Thuis
  • Persoonlijke zorg
  • Herkenbaar, lokaal geworteld
  • Veilig wonen
  • Welbevinden, een goede dag
  • Kwaliteit
  • Medewerkers verantwoordelijk
  • Eigenaarschap
  • Samen zorgen voor een vertrouwd gevoel

Onze kernkwaliteiten zijn:

Kleinschalig, warm, korte lijnen, samen verantwoordelijk, hoge gedrevenheid, gastvrijheid, persoonlijk, aandacht, huiselijkheid, je thuis voelen. De visie is verwerkt in de Droom van ZFO, zie afbeelding links.

Geschiedenis

De geschiedenis van Zorgfederatie Oldenzaal gaat ver terug en heeft een katholieke en protestantse grondslag. 

Mariahof

Al in de oorlogswinter van 1944-1945 opperde het toenmalig bestuur van de bouwvereniging St. Joseph het idee een bejaardentehuis te bouwen. In 1950 werd het voornemen om, ‘achterop’ het ziekenhuisterrein de stichting van een tehuis voor ouden van dagen en ‘aflopende’ gezinnen te bouwen, omgezet in daden. In 1957 was de bouw in volle gang en op 6 mei 1958 betrokken de eerste bewoners Mariahof. Over de naam werd niet getwist. Die was van begin af aan al duidelijk. In de jaren zeventig bleek dat de 32 ‘huisjes’ en 48 kamers niet voldoende waren, maar ook dat Mariahof niet voldeed aan eisen. Met de aankoop van een extra stuk grond werd een geheel nieuw complex gebouwd, het huidige mooie woonzorgcentrum aan de Beatrixstraat.

Scholtenhof

De Stichting Hervormd Rusthuis Scholtenhof presenteerde in 1952 plannen voor een rusthuis voor ouderen aan de Fonteinstraat in Oldenzaal. Grondlegger hiervoor waren dominee G.L. Bouwman en diacones en wijkzuster Eeke Postma. Op 12 juli 1961 werd de eerste steen gelegd van een ‘rusthuis’ voor 74 personen en 14 aanleunwoningen. In de loop der jaren werden aan het gebouw een recreatiezaal en meerdere flatwoningen toegevoegd en ontstond het huidige woonzorgcomplex.

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

In 1992 werd tussen beide locaties samenwerking gezocht. Dit werd in 1997 bekrachtigd in de vorm van Stichting Zorgfederatie Oldenzaal. In de jaren erna is het verlenen van zorg en ondersteuning uitgebreid buiten de muren van beide locaties. De ent thuiszorg ontstond en is inmiddels uitgegroeid naar een flinke tak van de organisatie met meerdere wijkteams.

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433