| Over ons

 

 

 

 

 

| Over ons

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorgfederatie Oldenzaal bestaat uit één persoon:

Mevrouw drs. R.A. Bergman, directeur bestuurder.

De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid.

OrganisatieOntwikkelTeam

Besluitvorming vindt zoveel mogelijk decentraal plaats. Wij hebben daarom geen managementteam, maar een OrganisatieOntwikkelTeam. Dit team houdt zich bezig met alle ontwikkelingen op strategisch en tactisch niveau, vormt hiervoor kaders en uitgangspunten die als onderlegger gebruikt worden door voor implementatie in de praktijk door de verschillende teams.

In het OrganisatieOntwikkelTeam werken samen:

Renate Bergman

Directeur bestuurder

Bert van Drogen

Leidinggevende a.i. Scholtenhof en Mariahof

Ronald van Kootwijk

Projecten/ Kwartiermaker 

Hellen HesselinkLeidinggevende Thuiszorg en Dagbesteding

Chung-Ying Ma

Controller

 

Ingrid van EschLeidinggevende HR

Rebecca Martherus

Directiesecretaresse

Als u de naam aanklikt ziet u een foto. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht, vanuit haar deskundigheid, als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Wibout Dragt

Voorzitter/financiële auditcommissie

Belinda Kramer

Commissie kwaliteit en veiligheid/  

contactpersoon cliëntenraad

Hendrik Jan Boere

Financiële auditcommissie

Erwin Bomers

Marianne Velthuis

Commissie kwaliteit en veiligheid

Governance

Als u de naam aanklikt ziet u een foto. 
U kunt de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bereiken via het directiesecretariaat.

Organogram

De structuur van onze organisatie ziet u terug in het organogram.

Beleid onkosten

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Zorgfederatie Oldenzaal jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van haar functie en op basis van hiervoor afgesproken beleid. Deze kosten zijn opgenomen in de Jaarrekening. De jaarrekening vindt u bij Publicaties en brochures.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433