Zorgfederatie Oldenzaal is gevestigd in de gemeente Oldenzaal en heeft twee vestigingen, te weten woonzorgcentrum Scholtenhof en woonzorgcentrum Mariahof. Thuiszorgteams hebben in elke wijk een centraal punt van waaruit zij de wijk in gaan. Zij zijn dicht bij u in de buurt.

Onze missie

Samen met mantelzorgers en vrijwilligers richten wij ons op leefplezier voor u als oudere, zodat u merkbaar kunt blijven genieten van het leven, ook bij veranderingen in uw gezondheid of in uw woon- of leefsituatie. Betekenisvol bijdragen aan uw leefplezier betekent voor ons werkplezier en evenzo belangrijk: waardering. Waar nodig werken we samen met partners. We kijken naar wat er wel kan in zorg, welzijn en wonen zodat u zich gezien, comfortabel en veilig voelt. Wij ondersteunen u bij het houden van balans en regie.

Ons motto is dan ook: Samen, vertrouwd, dichtbij!

Onze visie vindt u hier.

Doelgroepen

Zorgfederatie Oldenzaal is een generalist voor ouderen met uiteenlopende vragen. Dat betekent dat wij als professionals kijken en luisteren naar uw vragen vanuit een brede invalshoek. Wij zetten zowel brede kennis gericht op ouderenzorg in als ook specialistische kennis, bijvoorbeeld kennis op het gebied van dementie of wondzorg. Voor vragen die het vakgebied van een behandelaar raken hebben of zoeken wij, als dat nodig is, samenwerking met andere organisaties. Dit alles zoveel mogelijk zonder u door te verwijzen. Wij staan klaar voor:

  • Mensen met dementie
  • Mensen met een ernstig chronische aandoening met
    cognitieve problemen
  • Mensen met somatische aandoeningen
  • mensen die kortdurend revalideren
  • Mensen met kortdurende opname/tijdelijk verblijf
  • Mensen met een broze gezondheid in een palliatieve fase

Kijk in de Meerjarenambitie 2021 - 2025 voor onze ambities!

Lokaal geworteld

Mensen kénnen ons vanwege de lange historie en de ontwikkeling naar een organisatie met een breed aanbod aan zorg en diensten. Veel van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers komen uit Oldenzaal. 

Zorgfederatie Oldenzaal staat bekend als een herkenbare organisatie, groeiend, kleinschalig en met oog voor kwaliteit. Klein maakt soms kwetsbaar, maar betekent ook snelheid. Wij zijn een partner die graag mee wil denken. Dat geldt ook voor onze netwerkpartners die wij zoeken en vinden in Oldenzaal. Korte lijnen maken dat organisaties toegankelijk zijn voor elkaar en ook voor ons. 

Wij kennen de mensen, organisaties en verbinden ons. Zij weten ons ook te vinden. Wij sluiten aan bij initiatieven van anderen of initiëren zelf. Wij zijn waar de mensen zijn!

Bekijk onze algemene brochure ZFO: wie wij zijn voor nog meer informatie.

Werkgebied

Ons werkgebied betreft hoofdzakelijk Oldenzaal en De Lutte. 

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433