Zorgfederatie Oldenzaal is gevestigd in de gemeente Oldenzaal en heeft twee vestigingen, te weten woonzorgcentrum Scholtenhof en woonzorgcentrum Mariahof. Thuiszorgteams hebben in elke wijk een centraal punt van waaruit zij de wijk in gaan. Zij zijn dicht bij u in de buurt.

Onze missie

Zorgfederatie Oldenzaal biedt persoonsgerichte, veilige zorg, ruimte voor welbevinden en comfort gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen cliënt, diens relatie en de medewerker. Wij dragen bij aan kwaliteit van leven door gezamenlijke inzet, waarbinnen eigen regie en zelf verantwoordelijk zijn de basis is voor elke vorm van zorg en ondersteuning. Met de kernwaarden Open, Vakmanschap en Verbinding streven we ernaar dat mensen thuis kunnen blijven wonen of zo thuis mogelijk wonen. Iedere professional is te gast bij de cliënt thuis, in het woonzorgcentrum, aanleunwoning of elders in de wijk.

Ons motto is dan ook: Samen, vertrouwd, dichtbij!

Doelgroepen

Zorgfederatie Oldenzaal is een generalist voor ouderen met uiteenlopende vragen. Dat betekent dat wij als professionals kijken en luisteren naar uw vragen vanuit een brede invalshoek. Wij zetten zowel brede kennis gericht op ouderenzorg in als ook specialistische kennis, bijvoorbeeld kennis op het gebied van dementie of wondzorg. Voor vragen die het vakgebied van een behandelaar raken hebben of zoeken wij, als dat nodig is, samenwerking met andere organisaties. Dit alles zoveel mogelijk zonder u door te verwijzen. Wij staan klaar voor:

 • Mensen met dementie
 • Mensen met een ernstig chronische aandoening met
  cognitieve problemen
 • Mensen met somatische aandoeningen
 • mensen die kortdurend revalideren
 • Mensen met kortdurende opname/tijdelijk verblijf
 • Mensen met een broze gezondheid in een palliatieve fase

Kijk in de Meerjarenvisie ZFO2020! voor onze ambities!

Lokaal geworteld

Mensen kénnen ons vanwege de lange historie en de ontwikkeling naar een organisatie met een breed aanbod aan zorg en diensten. Veel van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers komen uit Oldenzaal. 

Zorgfederatie Oldenzaal staat bekend als een herkenbare organisatie, groeiend, kleinschalig en met oog voor kwaliteit. Klein maakt soms kwetsbaar, maar betekent ook snelheid. Wij zijn een partner die graag mee wil denken. Dat geldt ook voor onze netwerkpartners die wij zoeken en vinden in Oldenzaal. Korte lijnen maken dat organisaties toegankelijk zijn voor elkaar en ook voor ons. 

Wij kennen de mensen, organisaties en verbinden ons. Zij weten ons ook te vinden. Wij sluiten aan bij initiatieven van anderen of initiëren zelf. Wij zijn waar de mensen zijn!

Bekijk onze algemene brochure voor nog meer informatie.

Werkgebied

Ons werkgebied betreft een aantal postcodegebieden, te weten: 

 • 7570 - 7577
 • 7581 - 7588
 • 7591 - 7597
 • 7631 - 7638

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433