De mening van cliënt en medewerkers telt!

Bij Zorgfederatie Oldenzaal zijn daarom twee organen actief, de cliëntenraad en ondernemingsraad.

Cliëntenraad

Op dit moment beraadt een interim-cliëntenraad zich over de best passende manier om de belangen van de cliënten van de woonzorgcentra van Zorgfederatie Oldenzaal, cliënten in de aanleunwoningen en thuiszorg te vertegenwoordigen. 

Samenstelling:

Ellen Steenbeeke

voorzitter

Christa Grunder

 

Carla Kok

 

Ben Oude Elberink

 

Douwe Kooijman

 

Als u de naam aanklikt ziet u een foto.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle werknemers in de organisatie, ongeacht werkplek, functie en positie. Vanuit het oogpunt van welzijn, positie en belangen van medewerkers draagt de ondernemingsraad bij aan het (algemeen) organisatiebelang, goed werkgeverschap en onderlinge samenwerking. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling (15 juni 2020):

Monique van Benthem

voorzitter

Laurie Assink

 

Sandra Davina 

Tessa Fischer

 

Thijs Hermelink

 

Anja Vrielink

 

Gerben Zuidersma 

Marloes Wiggerman - Jonkman

secretariaat

Als u de naam aanklikt ziet u een foto.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433