| Over ons

 

 

 

 

 

| Over ons

De mening van cliënt en medewerkers telt!

Bij Zorgfederatie Oldenzaal zijn daarom twee organen actief, de cliëntenraad en ondernemingsraad.

Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is om de belangen van de cliënten van ZFO te behartigen door uw stem te laten doorklinken in de organisatie. De cliëntenraad is actief betrokken bij alle processen in de organisatie die van invloed zijn op het welbevinden o.a. op het terrein van leefplezier, kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten van de woon-zorglocaties van ZFO, cliënten in de aanleunwoningen en thuiszorgcliënten.

Samenstelling:

Douwe Kooijman

voorzitter

Jerry Brugge 

Christa Grunder

 

Ceciel Holtmaat - ten Voorde

 

Als u de naam aanklikt ziet u een foto.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle werknemers in de organisatie, ongeacht werkplek, functie en positie. Vanuit het oogpunt van welzijn, positie en belangen van medewerkers draagt de ondernemingsraad bij aan het (algemeen) organisatiebelang, goed werkgeverschap en onderlinge samenwerking. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling (juli 2022):

Monique van Benthem

voorzitter

Thijs Hermelink

vice-voorzitter

Laurie Assink 

Sandra Davina

 

Tessa Fisscher

 

Marloes Wiggerman

secretariaat

Als u de naam aanklikt ziet u een foto.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433