| Onze zorg

 

 

 

 

 

| Onze zorg

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt, waar je woont en welke muziek je luistert. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dit is bij voorkeur de zorg waar ze zelf mee instemmen. Daar maken de cliënt en de medewerker zorg samen afspraken over.  Zorgfederatie leeft hiervoor de Wet Zorg en Dwang na. Meer informatie hierover leest u in de folder WZD.

Visie ZFO op onvrijwillige zorg

Zorgfederatie Oldenzaal onderschrijft het uitgangspunt 'nee, tenzij' uit de Wet Zorg en Dwang ten zeerste. Voor alle cliënten streven we naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid, veiligheid en woon- en leefplezier. Door de cliënt echt te kennen, bieden wij de cliënt goede kwaliteit van leven en kunnen wij met vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zeer terughoudend zijn.

Als er voor de veiligheid van cliënten maatregelen nodig zijn, dan kiezen wij voor de minst zware maatregelen die de vrijheid zo weinig mogelijk aantasten en zetten deze zo kort mogelijk in. Dit doen we altijd in overleg met cliënt en/of familie en we zoeken samen naar passende oplossingen. Overwegingen en besluiten worden schriftelijk vastgelegd in het zorgplan

  Cliëntvertrouwenspersoon

  De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Tevens biedt zij ondersteuning bij het omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf en bij het doorlopen van de klachtenprocedure. Zij signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden en komt op voor de belangen van de cliënt en diens naasten.  

  Heeft u vragen of bent u het niet eens met de toepassing van de onvrijwillige zorg?
  Dan gaat u uiteraard eerst in gesprek met de zorgverleners. Als u er samen niet uitkomt, is er de cliëntenvertrouwenspersoon. 

  Tanja Pluimers is de cliëntenvertrouwenspersoon die aan ons is gekoppeld. Zij is werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap), is volledig onafhankelijk en niet in dienst bij Zorgfederatie Oldenzaal..

  Contactgegevens:

  • Telefonisch: maandag tot en met donderdag via 06 – 15 61 56 19 
  • Indien telefonisch niet bereikbaar: 088 - 20 15 900.
  • email: via t.pluimers@hetlsr.nl.
   Kijk hier voor de folder.

  Neem gerust contact op voor een vraag of anderszins. De cliënten- vertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

  Vul het contactformulier in of bel |

   

  0541-513433

   

  Vul het contactformulier

  in of bel | 0541-513433