Heeft u ondersteuning nodig bij uw dagelijkse activiteiten? Of wilt u daar meer grip op krijgen? Of wilt u graag andere mensen ontmoeten?Bij alles wat Zorgfederatie Oldenzaal onderneemt staat ‘ontmoeting’
centraal. Ontmoeting met u én ontmoeting tussen u en anderen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
blijven wonen. Voorbeelden hiervan zijn een gestructureerde dagbesteding en deelname aan activiteiten. Samen met onze begeleiders en vrijwilligers kunt u activiteiten ondernemen bij u in de buurt. Alleen of met anderen. Persoonlijke aandacht en een fijne sfeer staan voorop.

Scholtenhof 
In Scholtenhof kunt u, als u behoefte heeft aan een prettige en
gestructureerde invulling van de dag en graag anderen wilt ontmoeten, deelnemen aan activiteiten die deze dagbesteding u biedt. Speciaal bedoeld voor ouderen met lichamelijke en/of psychosociale problemen die behoefte hebben aan sociale contacten.

Breedwijs (locatie Breedwijs)
Voor ondersteuning bij het plannen, uitvoeren of indelen van uw dagelijkse activiteiten kunt u zich aansluiten bij de dagbesteding op deze locatie. De activiteiten richten zich op ouderen met beginnende dementie waarbij het stimuleren en behouden van zelfredzaamheid en het onderhouden van contacten met anderen belangrijk is. 

Wanneer?    Maandag t/m woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De Abdij (locatie Abdij)
“De ontmoeting” is een vorm van dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke en/of psychosociale problemen die behoefte hebben aan sociale contacten. Er is heel veel mogelijk aan activiteiten. Dit varieert van creatieve activiteiten tot koken en samen eten of een oude hobby oppakken. Alles in een ontspannende sfeer waar ontmoeten centraal staat. 

Wanneer?    Maandag van 10.00 tot 16.00 uur.

‘t Greune Veld (locatie Lossersestraat)
Voor de actieve thuiswonende oudere met dementie die zowel van binnen- als van buiten- en natuurgerichte activiteiten houdt zijn er op deze locatie volop mogelijkheden om de dag op gestructureerde wijze te vullen. vullen. We bieden ondersteuning bij het plannen, uitvoeren en/of indelen van de dagelijkse activiteiten. Zelfredzaamheid en het onderhouden van contacten zijn hierbij erg belangrijk.

Wanneer?     Dinsdag van 9.45 - 15.45 uur
Informatie?   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met begeleider Ellen Groeneveld, tel. 06-81841223 of via e mail e.groeneveld2@zorgfederatieoldenzaal.nl

Doo-t met oons met (locatie Scholtenhof en Mariahof)
Naast bovenstaande mogelijkheden voor dagbesteding zijn er welzijnsactiviteiten voor iedereen onder de noemer: ‘Doo-t met ôons met’. Op beide locaties kunt u, als u behoefte heeft aan ontmoeting met anderen en een recreatieve invulling van de dag, deelnemen aan activiteiten die zowel binnens- als buitenshuis georganiseerd worden. U kunt dan denken aan spel- , creatieve of andere ontspanningsactiviteiten. 

We kennen daarnaast ook de activiteiten van ons eigen reisbureau
en de wandelgroep ‘voetje voor voetje’.

Fijn om eens anderen te ontmoeten en een andere invulling van uw dag te beleven. U bent, zonder indicatie, van harte welkom!

Wanneer?
Scholtenhof: maandag t/m donderdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Mariahof:      dinsdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Indicatie
Afhankelijk van de soort dagbesteding is een WMO-indicatie nodig. Onze eigen medewerkers doen een voorstel aan de gemeente voor een aantal dagdelen dagbesteding. 

U kunt ook zelf contact leggen met het Sociaal Plein Oldenzaal, te bereiken via contact@sociaalpleinoldenzaal.nl, tel: 0541-588100. Dit geldt ook voor vervoer.  

Eigen bijdrage
Afhankelijk van de betreffende activiteit betaalt u een eigen bijdrage. Wij gebruiken hiervoor onze ZFO-pas.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie? U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken via 0541 – 513433 of een bericht sturen naar
dagbesteding@zorgfederatieoldenzaal.nl.
Een keer langskomen kan ook, u kunt ons hiervoor bellen.

Brochure
Bovenstaande informatie kunt u nalezen deze brochure.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433