Ontmoeten staat centraal bij alles wat we ondernemen. Ontmoeting met u, ontmoeting van u met anderen. Ontmoeten en samen verder gaan. Wilt u heel graag andere mensen treffen, weer actief zijn met een vroegere hobby of juist een nieuwe ontdekken? Of heeft u moeite uw activiteiten te verdelen over de dag? 

Wij bieden u verschillende mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Met een gestructureerde daginvulling of door u aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Samen met de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers kunt u, alleen of met anderen en dicht bij u in de buurt, activiteiten ondernemen en anderen ontmoeten. Goede sfeer en persoonlijke aandacht staan hierbij voorop.

Indicatie

Voor een aantal vormen van daginvulling heeft u een indicatie van de gemeente nodig. U kunt hiervoor op 2 manieren contact zoeken en een aanvraag doen.

  • Via het samenwerkingsverband tussen Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten. Te bereiken via tel.nr: 0541 - 513433. 

Inwoners kunnen zich vanaf 1 juli 2021 ook via Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten melden voor dagbesteding vanuit de Wmo. Dit is een proef waarmee alle partijen proberen sneller passende ondersteuning te realiseren. Hierdoor verkort de wachttijd, worden mantelzorgers ontlast en inwoners meer zelfredzaam. Beide organisaties beoordelen of iemand dagbesteding nodig heeft in het kader van de Wmo. Of misschien een beroep kan doen op een andere voorziening. Zij brengen hierover advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt aan de hand van dit advies een besluit over een indicatie.

Scholtenhof en Mariahof

Op beide locaties in sfeervolle ruimtes kunt u, als u behoefte heeft aan een prettige invulling van de dag, deelnemen aan activiteiten die zowel binnens- als buitenshuis georganiseerd worden. Deze daginvulling is speciaal bedoeld voor ouderen met lichamelijke en/of psychosociale problemen die behoefte hebben aan sociale contacten. U kunt hiervoor contact leggen met de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke ondersteuningsbehoefte u heeft.

Breedwijs

Voor ondersteuning bij het plannen, uitvoeren of indelen van uw dagelijkse activiteiten kunt u zich aansluiten bij de dagbesteding op locatie Breedwijs in de wijk Zuid-Berghuizen. De activiteiten richten zich op ouderen met beginnende dementie waarbij het stimuleren en behouden van zelfredzaamheid en het onderhouden van contacten met anderen belangrijk is. U heeft er een indicatie van de gemeente voor nodig.

Wanneer?    Maandag t/m woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De Abdij

“De ontmoeting” is een vorm van dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke en/of psychosociale problemen die behoefte hebben aan sociale contacten. Er is heel veel mogelijk! Van creatieve activiteiten tot koken en samen eten, computerles of uw oude hobby oppakken. Alles in een ontspannende sfeer waar ontmoeten centraal staat. U kunt er een indicatie van de gemeente voor nodig hebben.

Wanneer?    Maandag van 10.00 tot 16.00 uur.

‘t Greune Veld (locatie Lossersestraat)

Voor de actieve thuiswonende dementerende oudere die zowel van binnen- als van buiten en natuurgerichte activiteiten houdt zijn er op deze locatie volop mogelijkheden om de dag op gestructureerde wijze te vullen. Ontmoeting, aandacht voor elkaar, samen actief en creatief zijn in bakken, koken, tuinieren of opzetten/onderhouden van een moestuin en het verzorgen van dieren zoals kippen en konijnen kunnen deel uitmaken van het programma. U heeft er een indicatie van de gemeente voor nodig. 

Wanneer?     Dinsdag van 9.45 - 15.45 uur
Informatie?   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met begeleider Ellen Groeneveld, tel. 06-81841223 of via e mail e.groeneveld2@zorgfederatieoldenzaal.nl

Doo-t met oons met

Zowel in Scholtenhof als Mariahof bent u welkom om deel te nemen aan de vele activiteiten die (bijna) dagelijks georganiseerd worden. Dit is een vorm van sociale dagbesteding. Fijn om eens anderen te ontmoeten en een andere invulling van uw dag te beleven. U heeft hiervoor geen indicatie nodig.

Wanneer?
Scholtenhof: maandag t/m donderdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Mariahof:      dinsdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Voor meer informatie of als u zich wilt opgeven kunt u ons op werkdagen bellen of het contactformulier invullen.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433