Open, vakmanschap, verbinding


Open, vakmanschap, verbinding


Kernwaarden


Om een energieke organisatie te zijn hebben we onze eigen kenmerken nodig. Waarin geloven we? Wie zijn we en waarvoor staan we?
En vooral: wat stralen we uit?

Kernwaarden vormen de kern van onze organisatiecultuur. We stralen ze uit in houding en gedrag, we nemen ze dagelijks mee tijdens de uitvoering van ons werk en ze passen bij ons. Met de kernwaarden streven we ernaar dat mensen thuis kunnen blijven wonen of zo thuis mogelijk wonen.

Open

Wij staan open voor mensen en wensen, en denken in mogelijkheden. Wij zijn gastvrij, open, nieuwsgierig, empathisch, gelijkwaardig, vriendelijk, hebben aandacht en staan open voor ontwikkelingen. 

Wij zijn proactief en ondernemend. De regie van cliënt en betrokkenen is uitgangspunt voor ons handelen. Wij raadplegen deskundigen waar nodig.

Vakmanschap

Wij kennen de mensen en zijn deskundig in ons vak, ieder in zijn vakgebied. Vakmanschap betekent voor ons (vakinhoudelijke) kennis, professionaliteit en de mens kennen. Hierbij gaan wij uit van het principe dat verschillende generaties elkaar versterken in hun vakmanschap. Wij ontwikkelen ons continu en ondersteunen collega’s, cliënten, betrokkenen en vrijwilligers hierin. We maken gebruik van elkaars talenten en laten elkaar schitteren.

Verbinding

Wij werken samen, met respect, vertrouwen en verbindend. Wij verbinden ons met de mensen van Zorgfederatie Oldenzaal en het maatschappelijk veld binnen de gemeente Oldenzaal. Wij verbinden ons aan mensen voordat ze cliënt zijn. Verbinding betekent ook feedback mogen ontvangen en kunnen geven. Vrijheid in verbinding is een hoog goed.

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433