Disclaimer


Disclaimer


Privacy


Disclaimer


Aan de inhoud van www.zorgfederatieoldenzaal.nl, gerelateerde platformen waaronder sociale media, besloten netwerken, nieuwsbrieven en correspondentie hebben wij veel zorg besteed. 
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.

Zorgfederatie Oldenzaal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op genoemde kanalen. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Zorgfederatie Oldenzaal dus geen controle heeft. Zorgfederatie Oldenzaal draagt ook daarmee niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Zorgfederatie Oldenzaal.

Vul het contactformulier in of bel |


0541-513433


Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433