Werken

 

Werken

 

Werken

 

Leren

 

Vacatures

 

Wij verwachten van medewerkers dat zij zich inzetten om onze missie en visie in de praktijk te brengen en daarbij steeds open te staan voor verbeteringen en vernieuwingen in het werk.

Zelforganisatie

Wij hebben gekozen voor zelforganiserende teams. Je hebt als professional regelvermogen om goed aan te sluiten bij de vraag van de cliënt, hun netwerk en collega’s. Je bent daarbij, binnen de kaders, eigenaar van je werk. Je neemt verantwoording en legt verantwoording af en zoekt als deskundige kansen binnen je eigen vakgebied. Je ontwikkelt je in het kader van het doel waar we met zijn allen voor gaan. Hierbij gaat het erom dat cliënten én medewerkers én informele zorg tevreden zijn.

Samenstelling teams

De teams zijn zo samengesteld dat er een juiste mix van medewerkers ontstaat met een breed palet aan competenties en persoonlijkheden. Medewerkers vullen elkaar aan en hebben verschillende aandachtsgebieden. Een ieder weet wat zijn taak is en ontwikkelt zowel zijn brede kennis alsook een differentiatie. Mensen spreken elkaar hier ook op aan. 

Talentmanagement

Eigen talenten, eigen initiatieven, ondernemerschap en passie voor het vak staan bij ons centraal. 
Bij talentmanagement gaat het om jouw kennis en kunde, maar vooral ook om jouw karakter en drijfveren. Met talentmanagement willen we bereiken dat jij en je collega’s met elkaar zorgen voor een goede dag van onze cliënten. Dat doe je op basis van onze kernwaarden Open, Vakmanschap en Verbinding. Wij vinden het belangrijk dat alle werkzaamheden die worden verricht van goede kwaliteit zijn. Daarvoor zijn goed gekwalificeerde medewerkers nodig. Wij investeren in diverse vormen van scholing en training om talenten te ontdekken en kennis uit te breiden. Dit doen wij op initiatief van medewerkers zelf.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk te weten of medewerkers plezier hebben in hun werk. Plezier hebben hangt onder meer af van werkbeleving, inspraak, ontplooiingsmogelijkheden, contact met de cliënt, de mate van zelforganisatie en het benutten van talenten. Daarom onderzoeken wij elke 2 jaar de werkbeleving van medewerkers. 

Onze NPS was 7,4 ten op zichte van 7,3 in de branche.

Iedereen telt mee!

Dat betekent dat wij ook ruimte bieden aan mensen die heel graag willen werken, maar in de uitvoering van het werk beperkingen ervaren. Wij bieden mogelijkheden om kwetsbare groepen aan werk te helpen of relevante werkervaring op te doen. Als lokaal betrokken organisatie vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners sociaal en maatschappelijk betrokken zijn en deelnemen aan de (lokale) samenleving.