Wij vinden het belangrijk dat alle professionals voldoende toegerust zijn om onze ambities waar te kunnen maken. Deskundigheidsbevordering, kennisverbreding- en verdieping binnen de functie is nodig om kwaliteitszorg te waarborgen. Opleiden naar een functie is nodig om de strategische doelen te kunnen behalen. Opleiden is ook een middel om onze huidige medewerkers te binden. Wij staan voor open voor het scholen van medewerkers, ook al is daar niet direct een functie voor beschikbaar.

Opleiden

Wij vragen een hoog kwaliteitsniveau van onze professionals en zijn gezamenlijk verantwoordelijk om deze kwaliteit te behalen, te behouden en te borgen. Het is de verantwoordelijkheid van medewerkers om aan de vereiste kwalificaties en beroepseisen te voldoen en eigen kennis bij te houden.  De organisatie is daarin faciliterend en ondersteunend.  

Stage lopen

Wij verwachten van alle medewerkers, studenten en stagiaires eigen regie en verantwoordelijkheid als het gaat om het eigen leerproces en het op peil houden of eigen maken van de benodigde deskundigheid.

'Samen leven, samen leren' is het uitgangspunt.

Wij bieden een leerklimaat dat boeit en bindt. Stagiaires zijn voor ons potentiële medewerkers die zich kunnen ontwikkelen. Wij bieden dan ook stageplaatsen aan die variëren van praktijkonderwijs tot aan niveau 5, over de gehele breedte van de organisatie.

Stagiaires zorg zijn van harte welkom, maar ook als je een facilitaire, PR of  ICT opleiding volgt kun je een stageplaats aanvragen binnen onze organisatie.