| Contact

 

 

 

 

 

| Contact

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

Het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is voor ons eigenlijk niet zo nieuw. Wij benaderen het kwaliteitskader als een afwegingsinstrument om verdieping aan te brengen daar waar dat nodig is. Is verdieping niet nodig, dan kunnen we dat uitleggen. Is het wel nodig, dan zullen we daar de nodige acties op uitzetten.

Kwaliteit en Veiligheid is geborgd in de relatie medewerker­-cliënt-vrijwilliger en het netwerk rondom de cliënt. Wij leren door reflectie, verbeteren en borgen op de werkvloer, met belangrijke invloed van cliënten en informele zorg. Daarbij maken wij continu afwegingen tussen het belang van de leefgemeenschap en/of het team en het beheersen van risico’s (risico gestuurd werken). Wij gaan uit van de eigen kracht van cliënten en medewerkers, van het benutten van kwaliteit (talentmanagement) en simpele oplossingen en systemen.

Personeelssamenstelling

Een van de randvoorwaarden van het kwaliteitskader is het hebben van voldoende en vakbekwaam personeel. Meer informatie over de personeelssamenstelling vindt u in het Kwaliteitsplan, te vinden bij de Publicaties en brochures op deze website.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433