| Contact

 

 

 

 

 

| Contact

Kwaliteit van leven heeft direct verband met uw persoonlijke beleving en keuzes, Dat geldt ook voor voorwaarden zoals veiligheid, informatie en communicatie, afspraken in uw zorgleefplan en professionaliteit. Om kwaliteit te borgen en verdieping te geven aan kwaliteitskaders hanteren wij als werk- en denkmodel het kwaliteitssysteem van PREZO (PREstaties in de ZOrg).

Gouden keurmerk PREZO

In 2019 hebben wij, na een initiële audit, voor de vijfde keer op rij van PREZO het gouden kwaliteitskeurmerk voor onze zorg- en dienstverlening en prestaties in de zorg mochten ontvangen!
We hebben hiermee de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening sinds 2004 hoog weten te houden. In dat jaar ontvingen wij het gouden keurmerk voor de eerste keer, ook nog als eerste organisatie in Twente. Elke drie jaar vindt er een kwaliteitsaudit plaats met jaarlijks een tussentijdse audit.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433